Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / Nieprzypisane

SOO.120.16.2012

ZARZĄDZENIE NR 16/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
 z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Oleśnica 24 grudnia 2012 r. dniem wolnym od pracy

     Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2012 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.

2. Dzień wymieniony w ust. 1 zostanie odpracowany w dniu 8 grudnia 2012 r. (sobota).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2012-11-23 12:09:41
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl