Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / Nieprzypisane

SOO.120.18.2012

ZARZĄDZENIE NR 18/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Oleśnica w dniu 20 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się godziny czasu pracy Urzędu Gminy Oleśnica, w dniu 20 grudnia 2012 r. (czwartek), od godz. 7.45 do godz. 14.30.
2. Skrócenie czasu pracy następuje w związku ze spotkaniem przedświątecznym pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt 
/-/ Marcin Kasina


 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2012-12-18 14:42:32
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl