Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE

SOO.0050.94.2012
ZARZĄDZENIE NR 94/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz  art. 247 ust.1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z § 15 pkt 1 i 2 uchwały Nr XV/98/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, zarządza się, co następuje:


§ 1. Dokonuje  się zmian w planie  wydatków gminy  zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy na rok 2012 po zmianach:
1) dochody 34.111.886,72 zł, w tym: dochody bieżące – 31.497.576,98 zł, a dochody majątkowe – 2.614.309,74 zł;

2) wydatki 37.111.886,72 zł, w tym: wydatki bieżące – 29.674.396,26 zł, a   wydatki majątkowe – 7.437.490,46 zł;

3) deficyt budżetu 3.000.000,00  zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

(-) Marcin Kasina


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Monika Warszawska 2013-01-08 12:50:56
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl