Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr 137/XXXI/97

  
1900
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CENY

UCHWAŁA NR 137/XXXI/97
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 28 stycznia 1997 r.
 
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży i m3 wody z wodociągów wiejskich.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 oraz art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 T-. o samorządzie terytorialnym (jedn.tekst Dz.U. z 1996 r. Sr 13, poz.74 z późn.zm.)

Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę sprzedaży 1 m wody z wodociągów wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Oleśnica w następujących wysokościach:
1) dla odbiorców indywidualnych
posiadających, wodomierze -  0,90 zł
2) dla odbiorców indywidualnych
nie posiadających wodomierzy -  1,80 zł
3) dla sfery produkcyjno-usługowej -  2,20 zł
4) dla pozostałych jednostek -  1,50 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Oleśnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 1997 r.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Krzysztof Sycianko
 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-09-25 07:57:38
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl