Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr 188/XLI/97  
2100
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CMENTARZE

UCHWAŁA NR 188/XLI/97
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 19 grudnia 1997 r.
 
w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Poniatowicach.

Na podstawie art. 2 ust. i ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz.U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298 z późn. zm./ oraz 7 ust.1 pkt. 13 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm./,
 
Uchwała się co następuje:

 § 1. Ustala się następujące opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym, położonym we wsi Poniatowice:
1 .Miejsce pod grób ziemny dla zwłok, dzieci do lat 6 -  20 zł
2.Miejsce pod grób ziemny pozostałych zwłok – 40 zł
3.Za wykopanie grobu małego – 70 zł
4.Za wykopanie grobu zwykłego – 150 zł
5.Wydawanie zezwolenia na postawienie nagrobka
- Pojedynczego – 30 zł
- Podwójnego – 40 zł
6.Wydawanie zezwolenia na postawienie nagrobka
dla zwłok dzieci do lat 6 -  20 zł
7.Wydawanie zezwolenia na budowę grobu murowanego
- pojedynczego -  80 zł
- dwumiejscowego - 120 zł
8.Rezerwacja pod grób stały ziemny                   - 100 zł
9.Opłata za grób po 20-tu łatach                      - 100 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Kr 69/XVI/95 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 16 października 1995 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym, położonym we wsi Poniatowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem i stycznia 1998 roku.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Krzysztof Sycianko  
 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-09-27 09:08:35
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl