Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CMENTARZE

UCHWAŁA NR I/XI/47
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 25 lutego 1991 r.
 
w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym położonym we wsi Poniatowice.
 
Na podstawie art. l pkt.3 lit. c ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 34, poz.198/ oraz art.7 ust. l pkt 13 i art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16, poz.95 / Rada Gminy Oleśnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym położonym we wsi Poniatowice: 1.Miejsce pod grób stały ziemny
- jednomiejscowy 40.000 zł
- dwumiejscow 80.000 zł
2.Wydawanie zezwoleń na budowę grobowca
- jednomiejscowego 100.000 zł
- dwumiejscowego 200.000 zł
3.Miejsce pod grób stały mały 40.000 zł
4.Wydawanie zezwoleń na postawienie nagrobka
- pojedynczego  50.000 zł
- podwójnego 100.000 zł
5. Rezerwacja pod grób stały ziemny 100.000 zł
6.Opłata za grób po 20-tu latach 50.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr 14/90 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmen-tarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Oleśnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Sycianko 
 
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2007-06-11 08:27:06
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl