Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr 71/XII/99
 


1601
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CENY

UCHWAŁA NR 71/XII/99
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 22 czewrwca 1999 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawki za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 z póżn. zm.)oraz art.7 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badań i u zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Państwowej Inspekcji weterynaryjnej ( Dz.U.Nr 60,poz. 369 z późn. zm. )

Rada Gminy Oleśnica, uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się opłatę za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt w wysokości: 1,00 zł dla każdej sztuki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszeni a, które nastąpi w dniu 23 czerwca 1999 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-09-07 11:58:54
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl