Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr 123/XXVII/00  
2100
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / procedury budĹźetowe

UCHWAŁA NR 123/XXVII/00
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 12 maja 2000 r.


w sprawie rodzaju i szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj.Dz.U.z 1996r.,Nr 13,poz.74 z późn.zm.) oraz art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 1998r.,Nr 155, poz.1014 z późn.zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala , co następuje :

§ 1.1.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy winna być przedłożona w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w terminie do dnia 31 sierpnia.
2.Zakres materiałów informacyjnych obejmuje formę formularza oraz objaśnienie tekstowe.

§ 2. Materiał informacyjny obejmuje :

I.Statystyczną charakterystykę wykonania budżetu w układzie :
- plan wg uchwały budżetowej,
- plan po zmianach,
- wykonanie za I półrocze,
- wskaźniki procentowe wykonania ,
w zakresie :

1) źródeł dochodów ,
2) wielkości otrzymanych dotacji celowych z wyszczególnieniem dysponenta i rodzaju zadania ,
3) wysokości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej ,
4) finansowania zadań inwestycyjnych,źródła finansowania oraz wielkości poniesionych nakładów,
5) udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom publicznym.

II.Omówienie zadań gminy :
1) realizacja zaplanowanych dochodów i wydatków w szczegółowym układzie zadań ,
2) zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych ,
3) sytuacja finansowa - zobowiązania finansowe gminy, stan zadłużenia, ewentualne zagrożenie w realizacji budżetu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-01-02 20:39:41
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl