Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr 178/XXXV/01
  
2000
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR 178/XXXV/01
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 6 kwietnia 2001 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za rok 2000


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.58 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 1996roku , Nr 13 , poz.74 z późn.zm.) oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 155,poz.1014 z późn.zm.)Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2000, zamykające się kwotą po stronie:

D o c h o d ó w ............................11.924.743,00 zł
W y d a t k ó w ............................12.056.631,00 zł
D e f i c y t u budżetu .........................131.888,00 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-01-02 20:37:47
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl