Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / harmonogramy

ZARZĄDZENIE NR 98/IV/03
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 31 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.


Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) oraz uchwały Nr V/39/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003 i zarządzenia Nr 97/IV/03 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 zarządzam, co następuje:

§1.Dokonuje się zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem. do zarządzenia

§2.Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

WÓJT GMINY
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-01-11 21:57:09
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl