Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 64/ paˇdziernik

ZARZĄDZENIE NR 225/IV/05
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 31 marca 2005 r.

w spraw przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.


Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/149/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005, zarządza się, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005 określony w załączniku.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Lewański Dariusz 2005-03-31 13:35:33
Historia zmian
Zmiana treści : Lewański Dariusz 2005-06-08 godzina 23:06:36
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl