Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2001/ grudzień

UCHWAŁA NR LXXII/244/01
ZARZĄDU GMINY OLEŚNICA 
z dnia 29 grudnia 2001 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2001.

W składzie : 
Przewodniczący Zarządu –Andrzej  Proszkowski 
Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Feliks Grudzień
Członkowie:
- Jacenty Kawecki
- Waldemar Uba
- Zdzisław Staroń
- Roman Strug
- Marian Słotnicki

Na podstawie art. 30 ust .2 pkt4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r . O samorządzie rady gminy (Dz. U.z 1996r. , Nr 13 ,poz .74 późn. zm.),art. 128 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 1998 r. Nr 155,poz 1014 z póżń . zm. ) oraz §13 pkt1 Uchwały Nr 138 /XXXII/00. Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 grudnia 2000r. w sprawie  Budżetu gminy na rok 2001 Zarząd Gminy Oleśnica uchwala co następuje :

§1.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2001 określoneZałącznikiem Nr1.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 
Wprowadził : Woleńszczak Kamila 2005-10-26 14:38:02
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl