Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr 199/XXXVII/01
  
2000
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2001/ sierpień

UCHWAŁA NR 199/XXXVII/01
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 9 sierpnia 2001 r.

w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Na podstawie art.5 ust.l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 60, poz. 610).

Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 10 sierpnia 2001 r. rozwiązuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną uchwałą Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 stycznia 1997 r. Nr 144/XXXI/97 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zm. uchw. Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 lutego 1998 r. Nr 194/XLIII/98 i z dnia 17 grudnia 1999 r. Nr 91/XIX/99).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, które nastąpi w dniu 10 sierpnia 2001 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Jędrysiak Justyna 2006-06-28 12:03:21
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl