Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr 200/XXXVII/01
  
2000
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2001/ sierpień

UCHWAŁA NR 200/XXXVII/01

RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 9 sierpnia 2001 r.

w sprawie utworzenia na obszarze gminy Oleśnica obwodu głosowania w Domu Pomocy

Społecznej w Ostrowinie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do

Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499) Rada Gminy Oleśnica, uchwala co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się na wniosek wójta na obszarze gminy Oleśnica obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

§ 2. Numer i granice obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji określa poniższy wykaz

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Liczba mieszkańców

7

Dom Pomocy Społecznej

Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

238

 
 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Jędrysiak Justyna 2006-06-28 12:07:05
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl