Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr VII/23/07

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA Nr VII/23/07
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia  20 kwietnia 2007r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1.Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za 2006 rok.
2. Roczne sprawozdania finansowe, o których mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

Pobierz plik :  BILANS JEDNOSTKI sporządzony na dzień 31.12.2006
Pobierz plik :  RACHUNEK  ZYSKÓW  I  STRAT za okres  01.01.2006 - 31.12.2006
Pobierz plik :  INFORMACJA DODATKOWA
Pobierz plik :  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach w roku 2006


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Lewański Dariusz 2007-04-19 14:16:02
Historia zmian
Zmiana treści : Lewański Dariusz 2007-04-24 godzina 08:41:01
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl