Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2007

SOO-0152/40/07


ZARZĄDZENIE NR 40/07
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 12 października 2007 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stacji uzdatniania wody dla miejscowości Brzezinka i Ostrowina.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1.  Powołuje Komisję do przeprowadzenia w/w przetargu, zwaną w dalszej części „Komisją” w następującym składzie:
 1.) Przewodniczący Komisji – Paweł Łobacz
 2.) Sekretarz Komisji -  Remigiusz Śliwka
 3.) Członek Komisji – Barbara Rudzka

§2.   Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Infrastruktury.

§3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA
(-) Przemysław Wróbel

 
Wprowadził : Śliwka Remigiusz 2007-10-19 08:19:10
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl