Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2007

SOO-0152/41/07

ZARZĄDZENIE NR 41/07
 WÓJTA GMINY OLEŚNICA
   z dnia 24 października 2007 r.

    w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Na podstawie art. 3a pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz  § 16 ust. 1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wprowadzonego zarządzeniem Nr 317/IV/05 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 20 grudnia 2005 r. zarządza się, co następuje:

§1. 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją” dla wyboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. zarządzania funduszami europejskimi.
2. Ustalam następujący skład osobowy Komisji:
1) Halina Bąk – Przewodniczący Komisji,
2) Remigiusz Śliwka– Członek Komisji,
3) Urszula Miarka – Sekretarz Komisji.

§ 2. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Nr 317/IV/05 Wójta Gminy Oleśnica z dnia
20 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 26 września 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                    ZASTĘPCA WÓJTA
 /-/ Przemysław Wróbel
 

 
Wprowadził : Bąk Halina 2007-11-27 09:10:48
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl