Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2007

SOO-0152/44/07

ZARZĄDZENIE NR 44//07
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 19 listopada 2007 r.

 
zmieniające zarządzenie Nr 317/IV/05 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

 
 Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) w związku z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 317/IV/05 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze dokonuje się następujących zmian:
    § 29 otrzymuje brzmienie:
„ § 29.1. Jeżeli osoba wyłoniona w drodze konkursu złoży oświadczenie o odstąpieniu od zawarcia umowy o pracę (rezygnację), to możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole.
    2. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole. Przepisy § 28 stosuje się odpowiednio.

    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

ZASTĘPCA WÓJTA

(-) Przemysław Wróbel

 
Wprowadził : Bąk Halina 2007-11-30 16:48:43
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl