Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2007

SOO-0152/46/07


ZARZĄDZENIE NR 46/07
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Na podstawie art. 3 a pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz § 16 ust. 1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Oleśnica, wprowadzonego zarządzeniem Nr 317/IV/05 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze (zm.: Zarządzenie Nr 328/IV/06 Wójta Gminy Oleśnica z dnia
24 lutego 2006 r., Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 12 kwietnia 2007r. oraz Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 17 grudnia 2007r.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją" dla wyboru kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

2. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:
1) Halina Bąk - Przewodniczący Komisji,
2) Przemysław Wróbel - Członek Komisji,
3) Dariusz Lewański - Członek Komisji,
4)  Aleksandra Sieruga - Członek Komisji,
5) Urszula Miarka - Sekretarz Komisji.

§ 2. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Nr 317/IV/05 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta
/-/ Przemysław Wróbel

 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2008-01-08 09:51:51
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl