Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2008

SOO-0152/104/08

ZARZĄDZENIE NR 104/08
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 17 lipca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na:
„Przebudowa dróg osiedlowych w m. Boguszyce poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej".

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1. Powołuje  Komisję  do  przeprowadzenia w/w  przetargu,   zwaną w  dalszej   części „Komisją" w następującym składzie:
1.) Przewodniczący Komisji - Paweł Łobacz
2.) Sekretarz Komisji - Jan Wasiewicz
3.) Członek Komisji - Barbara Rudzka

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Infrastruktury.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


     Wójt
     (-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2008-05-30 15:19:06
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl