Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXII/97/08


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA NR XXII/97/08
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 20 czerwca 2008r.


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Oleśnica

   
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
      § 1. Na wniosek Wójta Gminy Oleśnica powołać Panią Monikę Warszawską z dniem  2 lipca 2008r. na stanowisko Skarbnika Gminy Oleśnica. 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 2 lipca 2008r..


    Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2008-06-27 15:25:59
Historia zmian
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-01-27 godzina 10:13:46
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl