Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2008

SOO-0152/112/08


ZARZĄDZENIE NR 112/08
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 12 grudnia 2008 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Na podstawie art. 3 a pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz § 16 zarządzenia Nr 317/IV/05 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze (ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją" dla wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji infrastrukturalnych i melioracji.
2. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:

1) Halina Bąk - Przewodniczący Komisji,
2) Paweł Łobacz - Członek Komisji,
3) Agata Banach-Jarmuszewicz – Członek Komisji,
4) Urszula Szymańska - Sekretarz Komisji.

§ 2. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Nr 317/IV/05 Wójta Gminy Oleśnica z dnia
20 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 100/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Szymańska Urszula 2008-12-15 08:28:38
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl