Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010

SOO.0152-3/10

ZARZĄDZENIE NR 3/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Oleśnica w dniu 23 grudnia 2010 r.

     Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się godziny czasu pracy Urzędu Gminy Oleśnica, w dniu 23 grudnia 2010 r. (czwartek), od godz. 7.45 do godz. 14.45.
2. Skrócenie czasu pracy następuje w związku ze spotkaniem przedświątecznym pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Wójt
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Szymańska Urszula 2010-12-17 15:20:19
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl