Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2011

SOO.120.6.2011

ZARZĄDZENIE NR 14/11
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 1 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.


        Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopad 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Oleśnica, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 119/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją" dla wyboru kandydata na stanowisko radcy prawnego.
2. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:
1) Krzysztof Skórzewski - Przewodniczący Komisji,
2) Mariola Fluder - Członek Komisji,
3) Ewa Rachwał - Członek Komisji,
4) Jarosław Telka - Członek Komisji,
5) Urszula Szymańska - Sekretarz Komisji.

§ 2. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Nr 119/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Szymańska Urszula 2011-04-01 14:50:59
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl