Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 8/ sierpień

SOO.0050.77.2011

ZARZĄDZENIE NR 91/11
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 03 listopad 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 89/11 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31.10. 2011 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg w Gminie Oleśnica.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 91/11 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31.10.2011 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg w Gminie Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:
· § 4 otrzymuje brzmienie:

㤠4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2012-02-09 09:27:44
Historia zmian
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2012-02-09 godzina 13:21:32
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2012-02-09 godzina 13:23:59
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2012-02-09 godzina 13:27:36
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2012-02-09 godzina 13:32:11
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2012-02-09 godzina 13:33:02
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2019-05-28 godzina 16:03:14
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl