Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr 231/XL/01

 
1810
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2001/ grudzień


Uchwała Nr 231/XL/01
 Rady Gminy Oleśnica
 z dnia 7 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 196/XXXVII/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Polska


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15 , poz. 139 ze zm.) - Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 196/XXXVII/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia   miejscowego   planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi   Ligota Polska ( Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 147, poz. 1966 )  w  § 5 wyrazy „w wysokości 30% „ zastępuje się wyrazami „w wysokości 10% „.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Oleśnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Jędrysiak Justyna 2006-06-07 08:52:10
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl