Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr 233/XL/01

  
1900
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2001/ grudzień


UCHWAŁA NR 233/XL/01
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 7 grudnia 2001 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 103/3 o pow. 0,2693 ha, położonej we wsi Smolna.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2   pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, ze zm./, Art.68 ust.l pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz.543),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wykazać do sprzedaży i sprzedać w drodze bezprzetargowej nieruchomość
niezabudowaną, w granicach działki nr 103/3 o pow.0,2693 ha, położoną we wsi Smolna
na rzecz Duszpasterstwa Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w Matki Boskiej
Częstochowskiej we wsi Ligota Mała .
2. Rada Gminy Oleśnica wyraża zgodę Zarządowi Gminy Oleśnica na udzielenie bonifikaty
W wysokości 99 % od ceny ustalonej zgodnie z art.67 ust.3 ustawy 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości wymienionej w pkt 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Oleśnica.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, które nastąpi w dniu 10 grudnia 2001 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Jędrysiak Justyna 2006-06-07 08:56:27
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl