Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 64/ paˇdziernik

ZARZĄDZENIE NR 98/IV/03
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 31 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.


Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) oraz uchwały Nr V/39/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003 i zarządzenia Nr 97/IV/03 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 zarządzam, co następuje:

§1.Dokonuje się zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem. do zarządzenia

§2.Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

WÓJT GMINY
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Lewański Dariusz 2005-01-11 21:57:09
Historia zmian
Zmiana treści : Lewański Dariusz 2005-06-08 godzina 23:13:18
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl