Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
     
      znaleziono: 598 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2012-12-12 uchwała XXVII/192/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Dz.U.Woj.Dol poz. 629 z dnia 29.01.2013 r.
2012-12-12 uchwała XXVII/185/12 Rada Gminy
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
2012-11-29 uchwała XXVI/179/12 Rada Gminy
w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica.
2012-11-29 uchwała XXVI/178/12 Rada Gminy
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Oleśnica.
2012-11-29 uchwała XXVI/177/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych sal sportowych i świetlic wiejskich na terenie Gminy Oleśnica.
Dz.U.Woj.Dol z dnia 10.01.2013 r., poz. 181
2012-10-25 uchwała XXV/172/12 Rada Gminy
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi oraz za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Poniatowicach.
2012-10-25 uchwała XXV/165/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach.
Dz.U.Woj.Dol z dnia 08.11.2012r., poz. 3820
2012-09-14 uchwała XXIII/160/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy
Dz.U.Woj.Dol z dnia 08.11.2012 r., poz. 3819
2012-09-14 uchwała XXIII/158/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków.
Dz.U.Woj.Dol z dnia 22.10.2012 r., poz. 3550
2012-09-14 uchwała XXIII/156/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
Dz.U.Woj.Dol z dnia 22.10.2012 r., poz. 3549
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl