Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
     
      znaleziono: 551 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2011-11-29 uchwała XIII/86/11 Rada Gminy
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 235/3, położonej w miejscowości Nieciszów, Gmina Oleśnica.
2011-11-29 uchwała XIII/85/11 Rada Gminy
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 297/14 o pow. 0,0234 ha, zabudowanej budynkiem o pow. 17 m2, położonej w miejscowości Ligota Polska, Gmina Oleśnica.
2011-11-29 uchwała XIII/84/11 Rada Gminy
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 181/19 o pow. 0,0036 ha, położonej w miejscowości Smardzów, Gmina Oleśnica.
2011-11-29 uchwała XIII/83/11 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
zmieniającej uchwałę Nr V/17/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
Dz.U.Woj.Dol z dnia 13.12.2011 r., nr 260,poz. 4897
2011-09-15 uchwała XI/70/11 Rada Gminy
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Smolna 2011 - 2017”
2011-09-15 uchwała XI/69/11 Rada Gminy
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ligota Wielka 2011 - 2017”.
2011-09-15 uchwała XI/67/11 Rada Gminy
w sprawie zmiany uchwały nr LVI/271/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zimnica 2010 - 2017".
2011-09-15 uchwała XI/66/11 Rada Gminy
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Oleśnica oraz Miasta Oleśnica.
Dz.U.Woj.Dol Nr 195, poz. 3392 z dnia 21.09.2011 r.
2011-09-15 uchwała XI/62/11 Rada Gminy
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Oleśnicy.
2011-09-15 uchwała XI/60/11 Rada Gminy
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl