Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
     
      znaleziono: 65 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2009-11-25 zarządzenie 161/09 Kierownik Urzędu
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem w Urzędzie Gminy Oleśnica.
2009-10-20 zarządzenie 159/09 Kierownik Urzędu
w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników samorządowych.
2009-07-01 zarządzenie 152/09 Kierownik Urzędu
w sprawie przyznania ryczałtu dla Pana Jarosława Telka -Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
2009-04-23 zarządzenie 136/09 Kierownik Urzędu
w sprawie uchylenia zarządzenia NR 111/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 1 października 2008 r. w sprawie przyznania ryczałtu dla Pani Karoliny Morawińskiej  - młodszego referenta ds. warunków zabudowy
2009-03-16 zarządzenie 127/09 Kierownik Urzędu
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Oleśnica.
2009-01-27 zarządzenie 115/09 Kierownik Urzędu
zmieniające zarządzenie Nr 206/IV/04 w sprawie wprowadzenia Instrukcji o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
2008-09-30 zarządzenie 110/08 Kierownik Urzędu
zmieniające zarządzenie nr 207/IV/04 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
2008-09-19 zarządzenie 108/08 Kierownik Urzędu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.„ Przebudowa  drogi wewnętrznej w miejscowości Smardzów – etap I”
2008-09-10 zarządzenie 107/08 Kierownik Urzędu
w sprawie przyznania ryczałtu dla Pana Kamila Martyniaka –inspektora ds. gospodarki
odpadami i ochrony środowiska.
2008-07-17 zarządzenie 106/08 Kierownik Urzędu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl