Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / Nieprzypisane
     
      znaleziono: 1407 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2012-12-27 uchwała XXVIII/196/12 Rada Gminy
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Oleśnica na 2013 rok.
2012-12-18 zarządzenie 18/12 Kierownik Urzędu
w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Oleśnica w dniu 20 grudnia 2012 r.
2012-11-29 uchwała XXVI/179/12 Rada Gminy
w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica.
2012-11-29 uchwała XXVI/176/12 Rada Gminy
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012-11-23 16/12 Kierownik Urzędu
w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Oleśnica 24 grudnia 2012 r. dniem wolnym od pracy.
2012-10-04 zarządzenie 14/12 Kierownik Urzędu
w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.
2012-07-31 zarządzenie 52/12 Wójt Gminy
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania podróży służbowych w Urzędzie Gminy Oleśnica.
2012-07-31 zarządzenie 13/12 Kierownik Urzędu
w sprawie przyznania ryczałtu dla Pana Krzysztofa Skórzewskiego — Sekretarza Gminy.
2012-07-24 zarządzenie 49/12 Wójt Gminy
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skórzewskiemu – Sekretarzowi Gminy do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Oleśnica.
2012-07-24 zarządzenie 48/12 Wójt Gminy
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skórzewskiemu – nieetatowemu Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Oleśnica
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl