Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
  - gruntów
  - środowiska
  - przeciwpożarowa
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OCHRONA
     
      znaleziono: 35 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2012-12-12 uchwała XXVII/192/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Dz.U.Woj.Dol poz. 629 z dnia 29.01.2013 r.
2012-12-12 uchwała XXVII/191/12 Rada Gminy
w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi.
2012-12-12 uchwała XXVII/190/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
Dz.U.Woj.Dol poz. 628 z dnia 29.01.2013 r.
2012-12-12 uchwała XXVII/189/12 Rada Gminy
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012-12-12 uchwała XXVII/188/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.U.Woj.Dol poz. 627 z dnia 29.01.2013 r.
2012-12-12 uchwała XXVII/187/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oleśnica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dz.U.Woj.Dol poz. 626 z dnia 29.01.2013 r.
2012-12-12 uchwała XXVII/186/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica.
Dz.U.Woj.Dol poz. 625 z dnia 29.01.2013 r.
2012-12-12 uchwała XXVII/184/12 Rada Gminy
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica"
2012-09-25 zarządzenie 65/12 Wójt Gminy
w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu  wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy Oleśnica.
2012-07-26 zarządzenie 51/12 Wójt Gminy
w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu  ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy Oleśnica
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl