Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
  - opłata administracyjna
  - opłata prolongacyjna
  - opłata targowa
  - opłaty inne
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OPŁATY
     
      znaleziono: 59 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2012-09-14 uchwała XXIII/151/12 Rada Gminy
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2011-09-15 uchwała XI/59/11 Rada Gminy
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2011-04-04 zarządzenie 25/11 Wójt Gminy
w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich
2011-02-11 zarządzenie 16/11 Wójt Gminy
zmieniające Zarządzenie Nr 334/10 Wójta gminy Oleśnica z dnia 7 października 2010 r.w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich
2010-10-07 zarządzenie 334/10 Wójt Gminy
w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich
2010-09-30 uchwała LIII/252/10 Rada Gminy
w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2009-09-22 uchwała XXXIX/180/09 Rada Gminy
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2008-12-19 uchwała XXIX/134/08 Rada Gminy
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych
Dz.U.Woj.Dol z dnia 13.01.2009r., Nr 6,poz. 121
2008-11-28 uchwała XXVIII/128/08 Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/04  w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z gminnych sal sportowych.
Dz.U.Woj.Dol z dnia 09.02.2009r., Nr 18,poz.507
2008-10-14 uchwała XXVI/114/08 Rada Gminy
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Dz.U.Woj.Dol z dnia 17.11.2008r., Nr 297,poz.3370
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl