Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / POMOC SPOŁECZNA
     
      znaleziono: 27 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2012-10-04 zarządzenie 69/12 Wójt Gminy
zmieniające Zarządzenie nr 88/11 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2012-09-14 uchwała XXIII/160/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy
Dz.U.Woj.Dol z dnia 08.11.2012 r., poz. 3819
2012-09-14 uchwała XXIII/159/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Dz.U.Woj.Dol z dnia 22.10.2012 r., poz. 3551
2012-09-14 uchwała XXIII/158/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków.
Dz.U.Woj.Dol z dnia 22.10.2012 r., poz. 3550
2012-09-14 uchwała XXIII/157/12 Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012- 2014.
2012-04-26 uchwała XIX/119/12 Rada Gminy
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Oleśnica.
2012-03-29 uchwała XVIII/115/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Oleśnica, a Gminą Oleśnica.
2012-01-30 zarządzenie 11/12 Wójt Gminy
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
2012-01-26 uchwała XVI/101/12 Rada Gminy
w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012-01-20 zarządzenie 1/12 Wójt Gminy
w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oleśnica na lata 2010-2016.
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl