Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
     
      znaleziono: 11 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2010-09-08 zarządzenie 324/10 Wójt Gminy
w sprawie wniesienia przez Gminę Oleśnica udziału do Spółki „INWESTOR – KĘPNO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie
2009-01-09 zarządzenie 114/09 Kierownik Urzędu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn. Selektywna zbiórka odpadów  segregowanych  w systemie pojemnikowym  na terenie gminy Oleśnica w latach  2009- 2010.
2008-05-29 zarządzenie 122/08 Wójt Gminy
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych.
2008-04-01 zarządzenie 70/08 Kierownik Urzędu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Pioniatowice”
2007-05-23 zarządzenie 34/07 Wójt Gminy
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Dz.U.Woj.Dol z dnia 23 sierpnia 2007r., Nr 208,poz.2549
2006-03-24 zarządzenie 333/IV/06 Wójt Gminy
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2006-03-21 zarządzenie 332/IV/06 Wójt Gminy
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2006-01-13 uchwała XXXIII/204/06 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica.
Dz.U.Woj.Dol z 8 luty 2006 r. Nr 28 , poz.403
2006-01-13 uchwała XXXIII/203/06 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Oleśnica oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
Dz.U.Woj.Dol z 24 luty 2006 r. Nr 42 , poz.644
2000-05-12 uchwała 120/XXVII/00 Rada Gminy
w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica.
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl