Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / DROGI PUBLICZNE
     
      znaleziono: 30 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2012-02-28 uchwała XVII/110/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Oleśnica.
2011-11-03 zarządzenie 91/11 Wójt Gminy
zmieniające Zarządzenie Nr 89/11 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31.10. 2011 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg w Gminie Oleśnica.
2011-10-31 zarządzenie 89/11 Wójt Gminy
w sprawie: zimowego utrzymania dróg w Gminie Oleśnica.
2010-11-09 zarządzenie 341/10 Wójt Gminy
w sprawie: zimowego utrzymania dróg w Gminie Oleśnica.
2009-05-28 zarządzenie 148/09 Kierownik Urzędu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn. „ Remont drogi w miejscowości Brzezinka gmina Oleśnica o długości ~ 590 mb. -poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej”.
2009-03-27 zarządzenie 132/09 Kierownik Urzędu
zmieniające Zarządzenie Nr 125/09 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sokolowice – Cieśle nr 102159 D – etap I i II. 2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa – etap I.
2009-03-16 zarządzenie 128/09 Kierownik Urzędu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego  na zadania pn. 1. Przebudowa dróg na terenie gminy Oleśnica poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej w miejscowościach : Krzeczyn – Ligota Mała, Ligota Mała – Zimnica, Ligota Wielka, Smolna- Nowa – Ligota. 2.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa- gmina Oleśnica.
2009-03-04 zarządzenie 125/09 Kierownik Urzędu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. 1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sokołowice- Cieśle nr 102159 D – etap I i II. 2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa – etap I.
2009-02-26 zarządzenie 122/09 Kierownik Urzędu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Oleśnica poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej w miejscowościach : Sokołowice, Ligota Mała, Poniatowice. 2. Przebudowa dróg na terenie gminy Oleśnica poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w miejscowościach : Bogusławice, Smardzów, Wszechświęte.
2008-09-19 zarządzenie 108/08 Kierownik Urzędu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.„ Przebudowa  drogi wewnętrznej w miejscowości Smardzów – etap I”
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl