Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / Nieprzypisane
     
      znaleziono: 1407 , wyświetlone od 11 do 20
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2012-07-24 zarządzenie 47/12 Wójt Gminy
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skórzewskiemu – Zastępcy Wójta Gminy Oleśnica do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Oleśnica
2012-07-24 zarządzenie 46/12 Wójt Gminy
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Oleśnica.
2012-06-29 zarządzenie 39/12 Wójt Gminy
w sprawie powołania nieetatowego Zastępy Wójta.
2012-06-29 zarządzenie 38/12 Wójt Gminy
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta.
2012-06-29 zarządzenie 12/12 Kierownik Urzędu
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie przyznania ryczałtu samochodowego
2012-06-15 uchwała XXI/143/12 Rada Gminy
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica za 2011 rok.
2012-06-01 zarządzenie 8/12 Kierownik Urzędu
w sprawie przyznania ryczałtu dla Pana Krzysztofa Skórzewskiego — p.o. Sekretarza Gminy.
2012-05-31 uchwała XX/136/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Oleśnica w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Dz.U.Woj.Dol z dnia 06.07.2012 r., poz. 2404
2012-05-14 zarządzenie 30/12 Wójt Gminy
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki "INWESTOR – KĘPNO" Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie (63-600), przy ul. Kościuszki 9 i objęcia udziałów.
2012-05-08 zarządzenie 6/12 Kierownik Urzędu
zmieniające Zarządzenie Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009 r.  w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl