Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / NIERUCHOMOŚCI
     
      znaleziono: 352 , wyświetlone od 11 do 20
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2012-09-14 uchwała XXIII/154/12 Rada Gminy
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o nieodpłatne nabycie mienia na rzecz gminy.
2012-09-11 zarządzenie 64/12 Wójt Gminy
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu nr 5/25 o pow. 0,2088 ha, położonej w obrębie Oleśnica AM-13, gm. Miasto Oleśnica, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
2012-09-11 zarządzenie 63/12 Wójt Gminy
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat niezabudowanej nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka gruntu nr 117/1 o pow. 0,84 ha, położonej w miejscowości Jenkowice, stanowiącej własność Gminy Oleśnica.
2012-07-19 uchwała XXII/147/12 Rada Gminy
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
2012-05-24 zarządzenie 34/12 Wójt Gminy
w sprawie nabycia nieruchomości
2012-04-26 uchwała XIX/120/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie opłaty adiacenckiej.
Dz.U.Woj.Dol z dnia 11.05.2012 r., poz. 1731
2012-03-20 zarządzenie 20/12 Wójt Gminy
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek gruntu nr 5/30 o pow. 0,0193 ha, 5/31 o pow. 0,1303 ha oraz 5/44 o pow. 0,2921 ha, położonych w obrębie Oleśnica AM-13, gm. Miasto Oleśnica, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
2012-03-07 zarządzenie 19/12 Wójt Gminy
w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Osada Leśna, gm. Oleśnica, w granicach działki gruntu nr 39/7 o pow. 11,6340 ha, stanowiącej własność Gminy Oleśnica.
2012-03-07 zarządzenie 18/12 Wójt Gminy
w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Osada Leśna, gm. Oleśnica, w granicach działki gruntu nr 39/6 o pow. 12,0050 ha, stanowiącej własność Gminy Oleśnica.
2012-02-28 uchwała XVII/109/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Dz.U.Woj.Dol z dnia 10.04.2012 r. poz. 1344
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl