Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
  - opłata administracyjna
  - opłata prolongacyjna
  - opłata targowa
  - opłaty inne
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OPŁATY
     
      znaleziono: 59 , wyświetlone od 11 do 20
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2008-10-14 uchwała XXVI/113/08 Rada Gminy
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Oleśnica przedszkoli i punktów przedszkolnych.
Dz.U.Woj.Dol z dnia 25.11.2008r., Nr 304,poz.3568
2008-09-17 uchwała XXIV/104/08 Rada Gminy
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2008-06-18 zarządzenie 97/08 Kierownik Urzędu
zmieniające Zarządzenie Nr 183/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie ustalenia wysokości kosztów za udostępnianie informacji publicznych w Urzędzie Gminy Oleśnica
2007-04-20 uchwała VII/29/07 Rada Gminy
w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2006-09-14 uchwała XXXVIII/295/06 Rada Gminy
w sprawie uchylenia uchwały Nr 128/XXVIII/00 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2006-04-12 uchwała XXXVI/282/06 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zgłoszenie o dokonanie zmiany we wpisie.
Dz.U.Woj.Dol z 5 maja 2006 r. Nr 89 , poz.1537
2006-02-16 uchwała XXXIII/208/06 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy.
Dz.U.Woj.Dol z 11 kwietnia 2006 r. Nr 78 , poz.1261
2004-11-29 uchwała XVIII/125/04 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Dz.U.Woj.Dol z 12 stycznia 2004 r. Nr 7 , poz.199
2004-11-22 zarządzenie 183/IV/04 Wójt Gminy
w sprawie ustalenia wysokości kosztów za udostępnianie informacji publicznych w Urzędzie Gminy Oleśnica.
2004-02-17 uchwała XII/93/04 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Dz.U.Woj.Dol z 10 marca 2004 r. Nr 45 , poz.884
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl