Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / POMOC SPOŁECZNA
     
      znaleziono: 27 , wyświetlone od 11 do 20
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2011-10-12 zarządzenie 88/11 Wójt Gminy
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2011-06-10 uchwała IX/44/11 Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.
2011-06-10 uchwała IX/43/11 Rada Gminy
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Dz.U.Woj.Dol Nr 150, poz. 2572 z dnia 18.07.2011 r.
2010-07-14 uchwała LI/244/10 Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/186/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Dz.U.Woj.Dol Nr 139, poz. 2139 z dnia 29 lipca 2010 r.
2010-06-14 zarządzenie 294/10 Wójt Gminy
w sprawie upoważnienia Pana Jarosława Telka- Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań, a także wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
2010-04-08 zarządzenie 281/10 Wójt Gminy
w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oleśnica na lata 2010-2016.
2009-11-24 uchwała XLI/192/09 Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Oleśnica na lata 2010-2016.
2008-09-05 zarządzenie 149/08 Wójt Gminy
w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Stawickiej Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do prowadzenia postępowania w sprawach dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawie funduszu alimentacyjnego, a także wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
2008-09-05 zarządzenie 147/08 Wójt Gminy
w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Stawickiej Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.
2008-09-05 zarządzenie 146/08 Wójt Gminy
w sprawie upoważnienia  pani Urszuli Stawickiej Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do wydawania decyzji administracyjnych
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl