Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2001
     
znaleziono: 153 , wyświetlone od 11 do 20
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2001-12-07 uchwała 228/XL/01  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie zmiany uchwały nr 193/XXXVII/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania   Dz.U.Woj.Dol z 13 lutego 2002 r., Nr 17 , poz.438
2001-12-07 uchwała 227/XL/01  Rada Gminy
w sprawie utworzenia środka specjalnego w jednostkach organizacyjnych gminy Oleśnica. 
2001-12-07 uchwała 226/XL/01  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001  
2001-12-07 uchwała 225/XL/01  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2002 rok 
2001-12-07 uchwała 224/XL/2001  Rada Gminy
W sprawie budżetu gminy na rok 2002 
2001-12-05 zarządzenie 10/2001  Wójt Gminy
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na dzień 31 grudnia 2001r. 
2001-11-27 uchwała LXXI/237/01  Zarząd Gminy
w sprawie uchwalenia Regulaminu wydatkowania środków budżetowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowe zrefundowanie zakupu urządzeń wraz z montażem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Oleśnica. 
2001-11-15 uchwała 223/XXXIX/01  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001 
2001-11-15 uchwała 222/XXXIX/01  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie wprowadzenia oraz określenia stawki opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, podatków stanowiących dochód Gminy Oleśnica.   Dz.U.Woj.Dol z 11 grudnia 2001 r., Nr 165 ,poz.2489
2001-11-15 uchwała 221/XXXIX/01  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty na terenie Gminy Oleśnica.  Dz.U.Woj.Dol z 11 grudnia 2001 r., Nr 165 , poz.2488
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl