Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 1998
     
znaleziono: 119 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
1998-12-22 uchwała 21/IV/98  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na lata 1999 - 2003 
1998-12-22 uchwała 20/IV/98  Rada Gminy
w sprawie likwidacji drogi wiejskiej stanowiącej własność gminy Oleśnica, położonej we wsi Spalice 
1998-12-22 uchwała 19/IV/98  Rada Gminy
wsprawie likwidacji drogi wiejskiej stanowiącej własność gminy Oleśnica, położonej we wsi Piazkawa 
1998-12-22 uchwała 18/IV/98  Rada Gminy
w sprawie określenia  wysokości opłaty administracyjnej na terenie gminy Oleśnica na 1999 rok 
1998-12-22 uchwała 17/IV/98  Rada Gminy
w sprawie zmiany budżetu gminy na 1998 rok 
1998-12-22 uchwała 16/IV/98  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Oleśnica 
1998-12-22 uchwała 15/IV/98  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Oleśnica 
1998-12-22 uchwała 14/IV/98  Rada Gminy
w sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty na terenie Gminy Oleśnica. 
1998-12-22 uchwała 13/IV/98  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów ,zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku na terenie Gminy Oleśnica. 
1998-12-22 uchwała 12/IV/98  Rada Gminy
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Oleśnica. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl