Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2003
     
znaleziono: 55 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2003-12-30 uchwała XI/84/03  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003. 
2003-12-30 uchwała XI/83/03  Rada Gminy
w sprawie zmiany uchwały Nr X/67/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy o nazwie Gminny Zespół Oświaty Samorządowej 
2003-12-30 uchwała XI/82/03  Rada Gminy
w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 56/IX/99 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie nadania statutów dla sześcioletnich szkół podstawowych Gminy Oleśnica 
2003-12-30 uchwała XI/81/03  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych dotyczących dodatków mieszkaniowych.  Dz.U.Woj.Dol z 22 stycznia 2003 r. Nr 13 , poz.272
2003-12-30 uchwała XI/80/03  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2004 rok. 
2003-11-28 uchwała X/79/03  Rada Gminy
w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Oleśnica 
2003-11-28 uchwała X/78/03  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003. 
2003-11-28 uchwała X/77/03  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia wzoru formularza informacji o pozostałych podatnikach - załącznika do formularzy informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz formularzy deklaracji na podatek rolny, na podatek leśny, na podatek od nieruchomości.  Dz.U.Woj.Dol z 17 grudnia 2003 r. Nr 241 , poz.4040
2003-11-28 uchwała X/76/03  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.  Dz.U.Woj.Dol z 15 grudnia 2003 r. Nr 233 , poz.3708
2003-11-28 uchwała X/75/03  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia wzorów formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.  Dz.U.Woj.Dol z 15 grudnia 2003 r. Nr 233 , poz.3707
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl