Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2004
     
znaleziono: 61 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2004-12-30 uchwała XX/145/04  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004. 
2004-12-22 uchwała XIX/144/04  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004. 
2004-12-22 uchwała XIX/143/04  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z gminnych sal sportowych.  Dz.U.Woj.Dol z 14 stycznia 2004 r. Nr 8 , poz.238
2004-12-22 uchwała XIX/142/04  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2005 rok.  
2004-12-22 uchwała XIX/141/04  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Miejscowości Sokołowice na lata 2004-2006  
2004-11-29 uchwała XVIII/140/04  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004. 
2004-11-29 uchwała XVIII/139/04  Rada Gminy
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego. 
2004-11-29 uchwała XVIII/138/04  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę XIII/97/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 
2004-11-29 uchwała XVIII/137/04  Rada Gminy
Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005 
2004-11-29 uchwała XVIII/136/04  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia wzoru formularza informacji o pozostałych podatnikach - załącznika do formularzy informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz formularzy deklaracji na podatek rolny, na podatek leśny, na podatek od nieruchomości.  Dz.U.Woj.Dol z 17 grudnia 2004 r. Nr 257 , poz.4496
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl