Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2005
     
znaleziono: 57 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2005-12-30 uchwała XXXII/202/05  Rada Gminy
w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 
2005-12-22 uchwała XXXI/201/05  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005. 
2005-12-22 uchwała XXXI/200/05  Rada Gminy
w sprawie przystąpienia do tworzonej fundacji reprezentującej Partnerstwo „Dolina Dobrej Widawy”. 
2005-12-22 uchwała XXXI/199/05  Rada Gminy
w sprawie dopłaty do ceny za odprowadzane ścieki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica 
2005-12-22 uchwała XXXI/198/05  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2006 rok. 
2005-11-23 uchwała XXX/197/05  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005. 
2005-11-23 uchwała XXX/196/05  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  Dz.U.Woj.Dol z 13 grudnia 2005 r. Nr 251 , poz.4145
2005-11-23 uchwała XXX/195/05  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia wzorów formularza informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.  Dz.U.Woj.Dol z 13 grudnia 2005 r. Nr 251 , poz.4144
2005-11-23 uchwała XXX/194/05  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia wzorów formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.  Dz.U.Woj.Dol z 13 grudnia 2005 r. Nr 251 , poz.4143
2005-11-23 uchwała XXX/193/05  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.  Dz.U.Woj.Dol z 13 grudnia 2005 r. Nr 251 , poz.4142
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl