Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2007
     
znaleziono: 68 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2007-12-28 uchwała XVI/70/07  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. 
2007-12-28 uchwała XVI/69/07  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/168/05 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta. 
2007-12-28 uchwała XVI/68/07  Rada Gminy
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2008 rok. 
2007-12-28 uchwała XVI/67/07  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.  Dz.U.Woj.Dol z dnia 11 czerwca 2008r., Nr 159,poz. 1850
2007-12-21 uchwała XV/66/07  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. 
2007-11-30 uchwała XIV/65/07  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. 
2007-11-30 uchwała XIV/64/07  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr VIII/58/03 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego.  
2007-11-30 uchwała XIV/63/07  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
zmieniająca uchwałę Nr XXX/196/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  Dz.U.Woj.Dol z dnia 17 grudnia 2007r. Nr 300,poz. 4072
2007-11-30 uchwała XIV/62/07  Rada Gminy
w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej 
2007-11-30 uchwała XIV/61/07  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego.  Dz.U.Woj.Dol z dnia 17 grudnia 2007r. Nr 300,poz.4071
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl