Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2009
     
znaleziono: 70 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2009-12-30 uchwała XLIV/208/09  Rada Gminy
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. 
2009-12-30 uchwała XLIV/207/09  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok. 
2009-12-30 uchwała XLIV/206/09  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.  Dz.U.Woj.Dol z dnia 25.03.2010 r., Nr 54,poz. 832
2009-12-22 uchwała XLIII/205/09  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/156/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego. 
2009-12-22 uchwała XLIII/204/09  Rada Gminy
w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej we Wszechświętem. 
2009-12-22 uchwała XLIII/203/09  Rada Gminy
w sprawie udzielenia z budżetu gminy na 2009 rok pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu. 
2009-12-22 uchwała XLIII/202/09  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Oleśnica na 2010 rok. 
2009-12-22 uchwała XLIII/201/09  Rada Gminy
sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok. 
2009-12-22 uchwała XLIII/200/09  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2010 rok. 
2009-12-22 uchwała XLIII/199/09  Rada Gminy
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli  oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Oleśnica prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.  Dz.U.Woj.Dol z dnia 12.01.2010, Nr 5,poz.103
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl