Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2011
     
znaleziono: 82 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2011-12-29 uchwała XV/98/11  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.  Dz.U.Woj.Dol z dnia 1 marca 2012 r., poz. 883
2011-12-29 uchwała XV/97/11  Rada Gminy
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica. 
2011-12-29 uchwała XV/96/11  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 
2011-12-29 uchwała XV/95/11  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica.  
2011-12-29 uchwała XV/94/11  Rada Gminy
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Boguszyce, gmina Oleśnica. 
2011-12-29 uchwała XV/93/11  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2012 rok. 
2011-12-14 uchwała XIV/92/11  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 
2011-12-14 uchwała XIV/91/11  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica. 
2011-11-29 uchwała XIII/90/11  Rada Gminy
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy na 2011 rok dotacji celowej Powiatowi Oleśnickiemu. 
2011-11-29 uchwała XIII/89/11  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl