Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2012
     
znaleziono: 103 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2012-12-27 uchwała XXVIII/201/12  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie budżetu gminy na 2013 rok. 
2012-12-27 uchwała XXVIII/200/12  Rada Gminy
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica. 
2012-12-27 uchwała XXVIII/199/12  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 
2012-12-27 uchwała XXVIII/198/12  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr XV/97/11 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica. 
2012-12-27 uchwała XXVIII/197/12  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/182/12 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. 
2012-12-27 uchwała XXVIII/196/12  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Oleśnica na 2013 rok. 
2012-12-12 uchwała XXVII/195/12  Rada Gminy
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy na 2012 rok dotacji celowej Powiatowi Oleśnickiemu.  
2012-12-12 uchwała XXVII/194/12  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 
2012-12-12 uchwała XXVII/193/12  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr XV/97/11 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica. 
2012-12-12 uchwała XXVII/192/12  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  Dz.U.Woj.Dol poz. 629 z dnia 29.01.2013 r.
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl