Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2008
     
znaleziono: 74 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2008-12-30 zarządzenie 183/08  Wójt Gminy
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 
2008-12-29 zarządzenie 182/08  Wójt Gminy
w sprawie organizacji przygotowania działań w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 
2008-12-19 zarządzenie 181/08  Wójt Gminy
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia udziałów. 
2008-12-16 zarządzenie 180/08  Wójt Gminy
w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosków wniesionych do „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica” 
2008-12-12 zarządzenie 179/08  Wójt Gminy
w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Smardzów AM 2 w granicach działki gruntu nr 181/19 o pow. 0.0036 ha, stanowiącej własność Gminy Oleśnica. 
2008-12-12 zarządzenie 178/08  Wójt Gminy
w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej o pow. 20 m2, położonej w obrębie Nieciszów AM 1 w granicach działki gruntu nr 235/3 o pow. 0.1258 ha, stanowiącej własność Gminy Oleśnica. 
2008-12-12 zarządzenie 177/08  Wójt Gminy
w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej o pow. 36 m2, położonej w obrębie Ligota Polska AM 1 w granicach działki gruntu nr 297/14 o pow. 0.0234 ha, stanowiącej własność Gminy Oleśnica. 
2008-12-12 zarządzenie 176/08  Wójt Gminy
w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Ligota Wielka AM 1 w granicach działki gruntu nr 53/2 o pow. 0.1900 ha, stanowiącej własność Gminy Oleśnica. 
2008-12-09 zarządzenie 175/08  Wójt Gminy
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Rachwał  – Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Oleśnica do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Oleśnica. 
2008-12-09 zarządzenie 174/08  Wójt Gminy
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Łobaczowi  – Kierownikowi Referatu Budownictwa i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Oleśnica do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Oleśnica. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl